Už nemusíte volat všem známým,

abyste našli svoje děti...

Jak aplikace funguje

Aplikace funguje pro platformy Android a iPhone. Podmínkou instalace aplikace je chytrý mobilní telefon, jak na straně rodiče, tak dítěte. Aplikace rodičů může být stažena a používána až ve dvou mobilních telefonech v rámci jedné licence. V aplikaci rodičů je možné mít uloženo více dětí.

Stažení a instalace aplikace

Aplikaci je nutné nejdříve stáhnout buď na Google play nebo na Appstoru v závislosti na operačním systému telefonu. Do mobilního telefonu rodiče se nainstaluje aplikace ChildSecureParent a do mobilního telefonu dítěte pak aplikace ChildSecureChild. Stažení aplikace je zdarma. Po instalaci aplikací je potřeba spárovat obě aplikace, resp. obě mobilní zařízení, ve kterých jsou aplikace nainstalovány. V aplikaci dítěte se pouze stisknutím tlačítka vygeneruje párovací kód. V aplikaci rodiče je potřeba se nejdříve zaregistrovat a poté zakoupit slot pro přidání dítěte. Ten lze zakoupit za cenu 300 Kč na rok buď na Google play nebo na Appstoru. Do zakoupeného slotu lze přidat stisknutím ikonky „+“ vybrané dítě tak, že do příslušného pole se vepíše párovací kód, který byl vygenerován v aplikaci dítěte. Dále se pak vyplní jméno dítěte, které univerzálně identifikuje dítě pro aplikaci obou rodičů a dále pak přezdívka, pod kterou se dítě zobrazuje v daném mobilním zařízení.

Zjištění polohy dítěte

Pro zjištění polohy dítěte stačí kliknout na ikonku příslušného dítěte a stisknout tlačítko „Vyhledat“. Dítěti se zobrazí informace o vyžádání polohy a v rodičovské aplikaci se po chvíli zobrazí mapa s polohou dítěte. Doba vyhledávání se pohybuje v závislosti na možnostech využití jednotlivých signálů od jedné sekundy do dvou minut.

Systém využití signálu a algoritmus lokalizace

Aplikace pracuje s třemi variantami pro vyhledání polohy. Primárně využívá GPS signál, dále pak Wi-fi sítě a v poslední řadě BTS signál. Signál GPS je nejpřesnější, polohu lze určit v okruhu metrů. Wi-fi síť obvykle poskytuje také relativně přesnou polohu. BTS signál mívá přesnost v okruhu stovek metrů, je ho však možné využít kdekoliv v dosahu vysílačů mobilních operátorů, i když v dosahu nejsou Wi-fi sítě ani GPS signál (obvykle uvnitř budov).
Aplikace pracuje s daným algoritmem hledání polohy s využitím signálů GPS, BTS a Wi-fi.


 • V případě více dotazů na polohu, které jsou od sebe časově vzdáleny více než 30 sekund, bere aplikace v úvahu novější polohu, byť by byla méně přesná. Pokud je časový rozdíl dotazů na polohu kratší než 30 sekund a rozdíl přesnosti poloh menší než 30 metrů, bere aplikace v úvahu novější polohu. Pokud je rozdíl dotazů na polohu menší než 30 sekund, ale rozdíl přesnosti poloh větší než 30 metrů, bere aplikace v úvahu přesnější polohu. Tento algoritmus se uplatňuje v případech, že časový rozdíl dotazů na polohu není větší než 10 minut.


 • V případě, že časový rozdíl dotazů na polohu se pohybuje mezi 10 a 45 minutami, zaměňuje se v algoritmu pro výpočet 30 sekundový časový rozdíl dotazů za 5 minutový.


 • V případě, že časový rozdíl dotazů na polohu se pohybuje mezi 45 a 120 minutami, zaměňuje se v algoritmu pro výpočet 5 minutový časový rozdíl dotazů za 15 minutový.


 • V případě, že časový rozdíl dotazů na polohu se pohybuje mezi 120 minutami a 12 hodinami, zaměňuje se v algoritmu pro výpočet 15 minutový časový rozdíl dotazů za 60 minutový.


 • V případě, že časový rozdíl dotazů na polohu je větší než 12 hodin, zaměňuje se v algoritmu pro výpočet 60 minutový časový rozdíl dotazů za 4 hodinový.

Výhody aplikace

 • není nutné dítěti volat či posílat SMS
 • druhá strana je ihned informována o tom, kdo a kdy si vyžádal její polohu
 • funguje pomocí GPS signálu, BTS signálu i Wi-Fi
 • aplikace umí vyhledat polohu zařízení pomocí umístění okolních Wi-fi sítí bez nutnosti být na Wi-fi síť připojen(u systému Android je nutné mít aktivní Wi-fi)
 • nedochází k permanentnímu vybíjení baterie mobilního telefonu, jelikož aplikace si vyžádá polohu pouze v případě dotazu

Aktuální verze

Verze 1.0

27.5.2013


Aplikace dostupná ke stažení zde:

 • Aplikace pro rodiče
 • Aplikace pro dítě