Už nemusíte volat všem známým,

abyste našli svoje děti...

7. 6. 2013 - TÝDEN ZDARMA K VYZKOUŠENÍ !!

Po registraci a aktivaci účtu máte možnost vyzkoušet si aplikaci pro jedno Vaše dítě na 7 dní zdarma.


K čemu slouží aplikace CHILDSECURE?

Aplikace CHILDSECURE primárně slouží k zjištění aktuální polohy dítěte v reálném čase. K lokalizaci využívá aplikace signál GPS, Wi-fi sítě a signál BTS, tj. signál mobilního operátora. Přístup k internetu na obou stranách(datový tarif, Wi-fi,...) a zapnutý telefon dítěte jsou jediné podmínky, na základě kterých lze pomocí naší aplikace určit polohu.

Cílem aplikace není „špehovat“ naše děti, ale mít jistotu, že jsou tam, kde mají být, a že na místo určení dorazily v pořádku bez nutnosti jim volat, psát SMS nebo jinak narušovat jejich čas, ať už ve škole nebo jinde. Proto aplikace funguje tak, že v okamžiku stisknutí tlačítka „Vyhledat“ se na chytrém mobilním telefonu dítěte zobrazí informace, kdo a kdy si polohu dítěte vyžádal.

Uveďme modelové příklady:
Dítě ráno odchází do školy. Chci mít jistotu, že dorazilo v pořádku, případně včas. Jednoduše spustím aplikaci, vyberu dítě, stisknu ikonku „Vyhledat“ a během chvilky vidím mapu s polohou mobilního zařízení mého dítěte. V případě, že dítě není v dosahu Wi-fi sítě a nachází se v oblasti bez GPS signálu, který je při monitoringu naší aplikací výchozí, automaticky dojde k monitoringu pomocí signálu BTS.

Dítě odchází za zábavou nebo za sportem. Nechci mu volat, neboť má vypnuté zvonění, ale chci vědět, kde se nachází. Opět stačí pouze stisknout tlačítko s aplikací CHILDSECURE a během chvilky vím, kde dítě je.
Aplikace CHILDSECURE nenabízí pouze využití pro zjišťování polohy dětí, ale lze ji využít i v prostředí dospělých či seniorů.

Filozofie mobilní aplikace CHILDSECURE

Cílem naší aplikace není neustálý monitoring dítěte, respektive jeho chytrého mobilního telefonu, ale umožnit rodičům nebo jejich zástupcům zjistit, kde se dítě nachází. Zároveň také dát dítěti na vědomí, že tuto informaci někdo zjišťoval, kdo to byl, v kolik hodin apod.

Naším cílem není „špehovat“, ale pomáhat!

Jsme přesvědčeni, že kdyby naše aplikace zachránila zdraví byť jen jediného dítěte, a to bez neustálého monitoringu, má smysl!

Kdyby naše aplikace zkrátila stres, byť jen jednoho rodiče, bez toho, aby musel své dítě neustále „špehovat“, má smysl!

Aplikace CHILDSECURE v žádném případě není absolutním ochráncem našich potomků, je však přátelským nástrojem pro náš klid a může nám dát indicii, že dítě není tam, kde má být. My se již můžeme dále rozhodnout, jestli budeme volat dítě, kamaráda, případně paní učitelku nebo v krajních situacích třeba i policii.

Výhody aplikace

  • není nutné dítěti volat či posílat SMS
  • druhá strana je ihned informována o tom, kdo a kdy si vyžádal její polohu
  • funguje pomocí GPS signálu, BTS signálu i WiFi
  • aplikace umí vyhledat polohu zařízení pomocí umístění okolních Wi-fi sítí bez nutnosti být na Wi-fi síť připojen(u systému Android je nutné mít aktivní Wi-fi)
  • nedochází k permanentnímu vybíjení baterie mobilního telefonu, jelikož aplikace si vyžádá polohu pouze v případě dotazu

Aktuální verze

Verze 1.0

27.5.2013


Aplikace dostupné ke stažení zde:

  • Aplikace pro rodiče
  • Aplikace pro dítě